ANUNȚ nr. 721 din 02.02.2024 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 9 din 02.02.2024 - aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018

ANUNȚ nr. 721 din 02.02.2024 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 9 din 02.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018: Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și mangementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
2/2/2024
ANUNȚ nr. 721 din 02.02.2024 - publicare PR. HOT. nr. 9 din 02.02.2024 - aprobare Act aditional nr. 7pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă