ANUNȚ nr. 725 din 02.02.2024 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 02.02.2024: aprobare Regulament salubrizare

ANUNȚ nr. 725 din 02.02.2024 de publicare pe site-ul www.telciu.ro, la secțiunea Transparență decizională, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 02.02.2024, privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și mangementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
2/2/2024
ANUNȚ nr. 725 din 02.02.2024 - publicare PR. HOT. nr. 10 din 02.02.2024 - aprobare Regulament salubrizare.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă