PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 02.02.2024, privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a serviciului public de salubrizare

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 02.02.2024, privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și mangementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
2/2/2024
PR. HOT. nr. 10 din 02.02.2024 -aprobare Regulament serviciul public de salubrizare.pdf
2.1. Regulament salubrizare 2024.pdf
2.1.1. Anexa 1- Regulament Indicatori de performanta.pdf
2.1.2. Anexa 2- Regulament Procedura privind regimul deseurilor abandonate 2024.pdf
2.1.3. Anexa 3- Regulament Procedura de acceptare reciclabile în stația de Sortare.pdf
2.1.4. Anexa 4- Regulament Procedură privind asigurarea trasabilității.pdf
2.1.5. Anexa 5-Regulament Procedura de control 2023.pdf
2.1.6. Anexa 6-Regulament- Procedura de facturare 2024.pdf
2.1.7. Anexa 7 la REGULAMENT - Raport determinare part 1.pdf
2.1.7. Anexa 7 la REGULAMENT - Raport determinare part 2.pdf
2.1.8. Anexa 8-Regulament- Regulamentul de supraveghere video .pdf
2.1.9. Anexa 9- Regulament- Procedura de compostare 2024.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă