PROCES VERBAL - REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Inspector clasa I, grad profesional asistent

PROCES VERBAL încheiat azi, 29.05.2023, privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu - Inspector clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului (Nr. 3096 din 29.05.2023)
5/29/2023
PV - rezultatul probei scrise - examen promovare in grad superior 20230529_145204.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului