Construire centrală de cogenerare, pe biomasă, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune

Comuna Telciu, în calitate de beneficiar, derulează proiectul ”Construire centrală de cogenerare, pe biomasă, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune”, având codul MYSMIS 2014+135478. Data începerii proiectului este 01.06.2019 iar data finalizării proiectului 31.12.2023. Obiectivul general al proiectului este realizarea unei capacități de producere de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficiență din biomasă, cu o putere instalată de 2,6 MWh termic si 0,5 MWh electric, în comuna Telciu.
2022-9-19
Construire centrală de cogenerare, pe biomasă, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020:

Construire centrală de cogenerare, pe biomasă, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune