REZULTAT PROBA SCRISĂ la EXAMENUL organizat în data de în data de 30.05.2024, de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual-Inspector de specialitate IA informatician

PROCES VERBAL încheiat astăzi, 30.05.2024, privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu: Inspector de specialitate IA informatician - Compartimentul relații cu publicul si monitorizarea procedurilor administrative. (Nr. 2833 din 30.05.2024)
5/30/2024
Rezultat-proba-scrisa-examen-de-promovare-30.05.2024.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

30.05.2024

EXAMENUL de promovare în treaptă sau grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Telciu