REZULTATUL PROBEI INTERVIU la EXAMENUL organizat în data de 13.11.2023, de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public - Referent, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Stare Civilă

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 13.11.2023, privind rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu - Referent, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Stare Civilă (Nr. 6295/13.11.2023)
11/13/2023
PV - REZULTAT PROBA INTERVIU examen de promovare in grad profesional superior 13.11.2023.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

13.11.2023

EXAMEN de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu (Referent, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Stare Civilă)