DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 11.05.2022, ora 08:00. MATERIALE disponibile ședință

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 11.05.2022, ora 08:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali
2022-5-10
01 - DISPOZITIE - PROIECTUL ORDINII DE ZI - sedinta 11 mai 2022.pdf
02 - PR HOT - modificarea si completarea HCL Telciu nr 25 din 31-03-2022 - inscriere in evidente carte funciara imobil proprietate publica Telciu.pdf
03 - PR HOT - preluarea investitiilor aferente UAT Telciu - Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata si fazare proiect .pdf
04 - ANEXA 1 - pv predare-primire - Aquabis - Comuna Telciu - Extindere si modernizare infrastructura apa si apa uzata.pdf
05 - ANEXA 2 - pv predare-primire - Aquabis - Comuna Telciu - Fazarea proiectului Extindere si modernizare infrastructura apa si apa uzata.pdf
06 - ANEXA 3 - pv predare-primire - Aquabis - Comuna Telciu - Extindere de retele alimentare apa canalizare si tratare ape uzate.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă