DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ pentru data de 15.09.2021. MATERIALE disponibile ședință

DISPOZIȚIE (nr. 114 din 13.09.2021) privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ședință de îndată pentru data de 15.09.2021; PROIECTUL ORDINII DE ZI; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 52 din 12.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale în comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud", DEVIZ GENERAL- actualizat August 2021; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 73 din 16.10.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid -19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Telciu"; BUGETUL CERERII DE FINANȚARE; PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și/sau negociere pentru masa lemnoasă pe picior ce se va vinde către agenții economici de către Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.; LISTA DE PARTIZI.
2021-9-13
DISPOZITIE Convocare Sedinta de Indata 15.09.2021. Proiectul Ordinii de zi.pdf
01- PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 52 din 12.06.2019.pdf
02- Deviz General - Amenajare trotuare si sisteme de colectare a apelor pluviale.pdf
03- PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 73 din 16.10.2020 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19.pdf
04- Bugetul Cererii de Finantare - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19.pdf
05- PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prețurilor de pornire la licitatie si sau negociere pentru masa lemnoasă pe picior.pdf
06- Lista de Partizi - licitatie si sau negociere pentru masa lemnoasă pe picior.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă