DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 31.01.2023, ora 08:00. MATERIALE disponibile ședință

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliul Local al Comunei Telciu în ședință de ordinară, pentru data de 31.01.2023, ora 08:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu, cu prezența fizică a consilierilor locali. (Nr. 14 din 25.01.2023)
2023-1-25
01 - DISPOZITIE nr 14 din 25-01-2023 - sedinta ordinara 31-01-2023.pdf
02 - PROIECTUL ORDINII DE ZI - sedinta ordinara 31-01-2023.pdf
03 - PR HOT nr 1 din 19-01-2023 incetare mandate cl - Simion Petru - Toderici Gheorghe - Balatici Valer .pdf
04 - PR HOT nr 8 din 20-01-2023 aprobare volum si mod de valorificare masa lemnoasa fond forestier Telciu 2023.pdf
05 - PR HOT nr 9 din 20-01-2023 aprobare preturi de pornire licitatie masa lemnoasa OSC Telciu RA - ANEXA 1.pdf
06 - PR HOT nr 6237 din 09-12-2022 aprobare Retea Scolara invatamant preuniversitar Telciu 2023-2024 - ANEXA 1.pdf
07 - PR HOT nr 2 din 19-01-2023 aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local 2023 - persoane venit minim garantat ANEXA.pdf
08 - PR HOT nr 5 din 20-01-2023 aprobarea Actului Aditional nr 1 la Contractul de asociere Management integrat deseuri BN.pdf
09 - ACT ADITIONAL nr 1 din 2023 la Contractul de asociere Management integrat deseuri BN.pdf
10 - ANEXELE 1 si 2 la Actul Aditional nr 1 din 2023 contract management integrat deseuri BN.pdf
11 - NOTA DE FUNDAMENTARE aprobarea Actului Aditional nr 1 din 2023 la contract management integrat deseuri BN.pdf
12 - PR HOT nr 6 din 20-01-2023 aprobare Memoriu tehnico-economic - proiect Recipiente colectare deseuri.pdf
13 - ANEXA nr 1 - MEMORIU TEHNIC pentru proiectul Recipiente colectare deseuri.pdf
14 - ANEXA nr 2 - NOTA DE FUNDAMENTARE aprobare Memoriu tehnico-economic pentru proiectul Recipiente colectare deseuri.pdf
15 - PR HOT nr 7 din 20-01-2023 apobare modificare Statut si Act Constitutiv - Asoc Dezvoltare Intercomunitara ptr gestionarea deseurilor municipale.pdf
16 - ANEXA nr 1 - ACT ADITIONAL nr 6 la Actul Constitutiv al Asoc Dezvoltare Intercomunitara ptr gestionarea deseurilor municipale.pdf
17 - ANEXA nr 2 - ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al Asoc Dezvoltare Intercomunitara ptr gestionarea deseurilor municipale.pdf
18 - ANEXA nr 3 - ACT ADITIONAL nr 7 la Statutul Asoc Dezvoltare Intercomunitara ptr gestionarea deseurilor municipale.pdf
19 - ANEXA nr 4 - STATUTUL ACTUALIZAT al Asoc Dezvoltare Intercomunitara ptr gestionarea deseurilor municipale.pdf
20 - NOTA DE FUNDAMENTARE - necesitatea modificarii si actualizarii Statutului si a Actului Constitutiv - ADI.pdf
21 - PR HOT nr 4 din 19-01-2023 - aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale - Telciu.pdf
22 - ANEXA nr 1 - REGULAMENT de desfasurare a activitatilor comerciale - Telciu.pdf
23 - ANEXA nr 2 - privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale - Telciu.pdf
24 - ANEXELE nr 1-8 la Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale - Telciu.pdf
25 - PR HOT nr 3 din 19-01-2023 - aprobarea Programului anual de achizitii publice - Telciu 2023.pdf
26 - ANEXA nr 6685 din 28-12-2022- Programul anual al achizitiilor publice - 2023.pdf
27 - PR HOT nr 6618 din 22-12-2022 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Telciu pentru 2023.pdf
28 - PROPUNERI BUGET Telciu 2023.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă