DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al Comunei Telciu în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 28.11.2022, ora 08:00. MATERIALE disponibile ședință

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliul Local al Comunei Telciu în ședință extraordinară pentru data de 28.11.2022, ora 08:00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Telciu. (Nr. 154 din 24.11.2022)
11/24/2022
01 - DISPOZITIE - convocare sedinta extraordinara 28-11-2022.pdf
02 - PROIECTUL ORDINII DE ZI sedinta extraordinara 28-11-2022.pdf
03 - PR HOT nr 5904 din 23-11-2022 - alegerea presedintelui de sedinta.pdf
04 - PR HOT nr 5905 din 23-11-2022 - solicitarea prelungirii Scrisorii de garantie bancara - nr 603 din 09-10-2018.pdf
05 - PR HOT nr 5906 din 23-11-2022 - solicitarea prelungirii Scrisorii de garantie bancara - nr 601 din 09-10-2018.pdf
06 - PR HOT nr 5758 din 17-11-2022 - modifcarea HCL nr 65 din 07-12-2021 - aprobare vol masa lemnoasa de recoltat din fondul forestier.pdf
07 - PR HOT nr 5934 din 24-11-2022 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli OSC Telciu RA - rectificat III pentru 2022.pdf
08 - ANEXA la pr hot - detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli - rectificat III pentru 2022.pdf
09 - PR HOT nr 5908 din 23 -11-2022 - modficarea si completarea HCL nr 6 din 09-03-2009 - constituirea Regiei Autonome - OSC Telciu RA.pdf
10 - ANEXA nr 1 - Statutul de organizare si functionare a Regiei Autonome de Interes Local - OSC Telciu RA.pdf
11 - ANEXA nr 2 - Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome de Interes Local - OSC Telciu RA.pdf
12 - ANEXA nr 3 - Regulament de organizare si desfasurare - concurs ocupare functie Sef de Ocol - Regia Publica Locala - OSC Telciu RA.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă